Home

10-10-2015
Geen voortzetting Obesitasprogramma ZGT in 2016
Fysiogroep Twente verzorgde in 2014 en 2015 voor de internisten en de fertiliteitskliniek van het ZGT het fysiotherapeutisch gedeelte van het multidisciplinaire Leefstijlprogramma Obesitas. Bij de evaluaties bleken de patiënten van het Obesitascentrum echter nauwelijks gebruik te maken van de mogelijkheid om aan het multidisciplinaire leefstijlprogramma deel te nemen. De voorkeur ging vrijwel altijd uit naar het ondergaan van een operatieve maagverkleining. In Hengelo stroomden weliswaar enige tientallen patiënten in het bijbehorende beweegprogramma in de eerstelijns fysiotherapie in, maar daarbuiten bleek er nauwelijks enige animo voor. Wel werden bij de patiënten die wel instroomden goede resultaten behaald. Het Obesitascentrum heeft daarom besloten met ingang van 2016 het leefstijlprogramma in de wijk af te ronden en binnen de muren van het ZGT met "eigen" fysiotherapeuten voort te zetten, in de hoop dat het animo ervoor dan groter zal zijn. Voor eventuele vragen hierover kun je terecht bij e.odenthal@fysiogroeptwente.nl

23-03-2015
Valpreventie-programma's in Twente

Sinds de invoering van de nieuwe WMO op 1 januari 2015 kunnen geprotocolleerde valpreventieprogramma's zoals "Vallen Verleden Tijd" zich in meer belangstelling verheugen. Zowel gemeentes als ook huisartsen en geriatrisch-geschoolde praktijkondersteuners zijn erin geïnteresseerd. De fysiotherapeutische bijdrage aan valpreventie bestaat uit een getrapte aanpak gebaseerd op het programma "Vallen Verleden Tijd" dat door een aantal fysiotherapiepraktijken gezamenlijk op een centrale locatie in woonwijken kan worden aangeboden. Fysiogroep Twente coördineert de fysiotherapeutische inspanningen in samenspraak met het geriatrisch fysiotherapeutisch netwerk in Twente. Er heeft al een inventarisatie van beschikbare praktijken in Twente plaatsgevonden, maar fysiotherapeuten die voor deelname belangstelling hebben en de cursus "Vallen Verleden Tijd" (of een kwalitatief vergelijkbare opleiding) gevolgd hebben kunnen zich altijd aanmelden bij e.odenthal@fysiogroeptwente.nl


01-07-2013
Inlogcodes website
Regelmatig komen er vragen binnen over de inlogcodes voor het besloten gedeelte van de website. Momenteel wordt dit gedeelte van de website opnieuw ingericht. Daarna worden de noodzakelijke inlogcodes uitgegeven. In de tussentijd blijft relevante informatie beschikbaar via
deze nieuwspagina. Inlogcodes zullen op termijn alleen beschikbaar komen voor leden van de co÷peratie.

04-05-2013
Vragen over Akte van Toetreding
Het lidmaatschap van Fysiogroep Twente wordt in een Akte van Toetreding vastgelegd. Regelmatig geven leden aan dat ze die akte van toetreding nog niet van de Fysiogroep Twente ontvangen hebben. Maar de betreffende akte moet eerst door de praktijk zelf gedownload, ingevuld, en in tweevoud toegestuurd worden. Dat kan via "Over ons" > "Toetredingsakte". Dat geldt ook voor praktijken die zich al eerder aangemeld hebben. Een door Fysiogroep Twente getekend exemplaar wordt vervolgens naar de praktijk teruggestuurd.

15-09-2010
Faciliteren, Delen en Verbinden
De presentatie Faciliteren, Delen en Verbinden door Ellen Odenthal op 15 september 2010 te Hengelo Klik op lees verder om de powerpointpresentatie te bekijken.